ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/4/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 6 Απριλίου στις 3.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασης Δ.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/16» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση προσαρτήματος Νο 1 στην από 08.01.2009 σύμβασης πώλησης Φυσικού Αερίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για αεριοκίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών Δημοτικών Οχημάτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
4.Αντικατάσταση μελών και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
5.Αντικατάσταση μελών και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
6.Αντικατάσταση τακτικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Επιχορήγηση στο Σωματείο Εργατοτεχνιτών Αγίας Παρασκευής (ΣΕΡΔΑΠ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8.Επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου Αρκάδων Αγίας Παρασκευής «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Λήψη απόφασης για επιχορήγηση στο σύλλογο Επτανησίων «Τα Ιόνια» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Επιστροφή ποσού 106,78 ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν στην πρώην υπάλληλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής Καυκιά Ειρήνη (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 
Δημ/ση : 31/3/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software