ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.1η Αναμόρφωση 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (αποφ. 31/2017 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
2.Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης  Μαρτίου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση δαπάνης ποσού 16.000,00€ για την προμήθεια ειδών διαβίωσης απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
4.Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Γ. Βλάχος).
5.Επικαιροποίηση της 152/12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
6.Kαταρχήν έγκριση διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2017 και έγκριση του τρόπου λειτουργιάς του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
7.Έγκριση για προμήθεια οχήματος για μεταφορά αδέσποτων ζώων από τον Ο.Δ.Δ.Υ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση : 21/3/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software