ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

| Νέα του Δήμου
G. StathopoulosΟ Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο θητείας των Αντιδημάρχων στις 28/2/2017, όρισε με σχετική απόφαση του στις 2/3 εκ νέου Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Δημοτικούς  Συμβούλους για το υπόλοιπο της Δημοτικής περιόδου, ως εξής:
 
 
 
 
 
Αντιδήμαρχοι:
antidimarhoi
Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών: Μαρία Κοντοπούλου
Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος: Ιωάννης Σιδέρης
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Ελισάβετ Πετσατώδη
Αντιδήμαρχος Εσόδων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Σπύρος Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού: Παναγιώτης Γκόνης
 
Εντεταλμένοι Δημοτικοί  Σύμβουλοι:
 entetalmenoi ds 1
 Δημήτριος Κονταξής  με αρμοδιότητες τον έλεγχο και το συντονισμό των θεμάτων καθημερινότητας και αναπλάσεων, τη λειτουργία και τις τεχνικές ανάγκες του κοιμητηρίου, τα θέματα μισθώσεων ακινήτων του Δήμου, κληροδοτημάτων και ακινήτων για αγορά και αξιοποίηση, οικοπέδων για απαλλοτρίωση ή άσκηση αγωγής και εν γένει  την  αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας. 
Ζωή Φωτεινού  με αρμοδιότητες το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας  των δύο φύλων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν θέματα υγείας. 
Γεράσιμος Βλάχος  με αρμοδιότητες την Κοινωνική Πολιτική, τo Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής(κοινωνικά επιδόματα κ.λπ), την Εποπτεία Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών, Προγραμμάτων και Δράσεων του Δήμου, (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο,  Κοινωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτήριο  του Δήμου, Τράπεζα Χρόνου, Κέντρο Γυναίκας,  ΚΑΠΗ, κ.λπ.), την εποπτεία λειτουργίας του μουσικοκινητικού εργαστηρίου όπως και των Δημοτικών Ιατρείων.  
Στυλιανή Ψύλλα  με αρμοδιότητες την Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων.
Στους παραπάνω ανατίθεται υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ».
 entetalmenoi ds 2
Χρύσα Κολώνια   με αρμοδιότητες  την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στη Νεολαία και στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων, την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών και τη δημιουργία δημοτικού μητρώου ενεργών συλλόγων, σωματείων και εθελοντών.
Ιωάννης Βοσταντζόγλου (Μποσταντζόγλου)  με αρμοδιότητα  την εποπτεία επί θεμάτων που αφορούν στις θεατρικές ομάδες του Δήμου σε συνεργασία με τον ΠΑΟΔΑΠ.
Βασιλική Σταθουλοπούλου   με αρμοδιότητα  την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/2010).
 
Δημ/ση : 6/3/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software