ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών:
-του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου και Γραμματέα,
-της Οικονομικής Επιτροπής και 
-της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
Δημ/ση : 1/3/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software