ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2

| Νέα του Δήμου

DSΤην Τετάρτη 22Φεβρουαρίου στις 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:

1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

2. 1η έγκριση δαπανών από πιστώσεις που διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την διεξαγωγή δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

4. Τροποποίηση της απόφασης 389/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001556, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εντ. Δημ. Σύμ. Κοιν. Πολιτικής κ. Γ. Βλάχος). 

5. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για την τροφοδοσία καταστημάτων στο Εμπορικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη). 

6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 18/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί γνωμοδότησης επί της με αριθμό πρωτ. 340/4.1.2017 ενστάσεως του Αναστασίου Κουγιουμτζόγλου κατά της με αρ.461/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη). 

7. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδήλωσης αγώνα δρόμου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένειος Ντελακρουά» (εισήγηση: Πρόεδρος E.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη). 

8. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Κούλουμα 2017» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 

9. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 90, Εθν. Μακαρίου 16-18 (εισήγηση: Πρόεδρος E.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη). 

10. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Δερβενακίων 3, Λυκούργου & Παπαρηγοπούλου κ.α. (εισήγηση: Πρόεδρος E.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη). 

11. Κοπή Δένδρων επί της οδού Πύργου 2 (εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα. Ε. Πετσατώδη). 

12. Κοπή Δένδρων επί της οδού Πίνδου 42 και Δερβενακίων 96 (εισήγηση: Πρόεδρος E.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη). 

Δημ/ση : 17/2/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software