ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/2

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τρίτη 14 Ιανουαρίου στις 4.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417),  με θέματα:
1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
3.Παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση-αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας» και αποδοχή μελέτης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΥΚΑΚΙΑ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
5.Έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Επικύρωση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της ΑΜΝΕΠ Α.Ε. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8.Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Αποκριάτικων Πολιτιστικών εκδηλώσεων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο δίκτυο του Φόρουμ CIVITAS (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
12.Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
13.Λήψη απόφασης για δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14.Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση Δημοτικών τελών και Δημοτικού Φόρου της εταιρείας Λ.Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
15.Απαλλαγή του  κ.  Σ.Χ.  από τα τέλη ταφής της Σ.Μ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
16.Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Κ48/Τ7 Ν36 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.952,17€ εις βάρος του Κ.Α. 00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 
Δημ/ση : 10/2/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software