ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΤΗ 26/1

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 26 Ιανουαρίου στις 4.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417),  με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν της υπ’ αριθμ. 48/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμ. 351/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής δια της οποίας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (προέγκρισης) του καταστήματος επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 23 με δραστηριότητα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΠΑΡ (OPEN BAR)» στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛ. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και ήδη στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνέχιση του πρόχειρου  διαγωνισμού για τη «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
3.Λήψη απόφασης για τη δημιουργία δύο Επιτροπών σχετικά με την περιουσία του Δήμου (κτίριο οδού Ερμού – Γιαβάσειο & κληροδότημα οικοπέδου της οδού Ασημακοπούλου) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
4.Γνωμοδότηση επί της με αριθμό πρωτ. 340/4.1.2017 ενστάσεως του Αναστασίου Κουγιουμτζόγλου κατά της με αρ. 461/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη). 
5.Παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση Αυτόματου Εκδοτηρίου Εισιτηρίων (ΑΜΕΚ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).
6.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).
7.Μεταβολή στοιχείων αριθμού κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη). 
8.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δέντρων επί των οδών Ειρήνης 27-29, Ειρήνης 73 κ.α. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
9.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δέντρων επί των οδών Αιτωλίας & Ξάνθου, Αιτωλίας κ.α. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
10.Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.252,31€ εις βάρος του Κ.Α. 00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
11.Δέσμευση πίστωσης ποσού 445,05€ εις βάρος του Κ.Α. 00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
12.Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.866,03€ εις βάρος του Κ.Α. 00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13.Απαλλαγή του κου Β.Δ. από τα τέλη εκταφής της μητέρας του Κ.Α. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14.Απαλλαγή του κ. Σ.Κ. από τα τέλη ταφής του Λ.Α. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 
Δημ/ση : 20/1/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software