ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/1

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τρίτη 10 Ιανουαρίου στις 4.00 μ.μ. πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίαση του για το  2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417),  με θέματα:
1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
2.Λήψη απόφασης για την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).
3.9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης και την υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα του άξονα προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»   (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο δίκτυο του Φόρουμ CIVITAS (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
6.Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Χαλανδρίου για την παροχή υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/10 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
7.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
8.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ. Σ.Δ.Α.Π) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
12.Επιστροφή ή μη ποσού 80,00 €, στην Γιουσέφ  Όλγα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δέντρων επί των οδών Ειρήνης 27-29, Ειρήνης 73 κ.α. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πεταστώδη). 
14.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δέντρων επί των οδών Αιτωλίας & Ξάνθου, Αιτωλίας κ.α. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πεταστώδη). 
15.Επιστροφή ή μη ποσού 336,00€, στους μικροπωλητές για το πανηγύρι του Αγίου Ανδρέα, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
16.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 35.437,01€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 25, 111, 112, 116, 119, 121, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 159, 410 , 459, 460, 461, 515, 516, 517, 550, 717, 737, 751, 578, 752, 753, 756, 790, 791, 797, 800, 814, 933, 1033, 1079, 1113/ 2016, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλος 0,5% καταστημάτων γ) εισφορά σε χρήμα δ) χρήση κοινόχρηστου χώρου ε) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. ζ) πρόστιμο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (4,85) γύρω από περίπτερο, λόγω προσφυγής, η) κατασκευή αγωγού αποχέτευσης  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 
Δημ/ση : 5/1/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software