ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

| Νέα του Δήμου
pripologismos 17Ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του στις 15-12-2016, ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
Ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός (Ταμειακό Υπόλοιπο 9 εκ. ευρώ) και επιβεβαιώνει  την ευρωστία του Δήμου και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση των Δημοτών.  Αντίθετα ο Προϋπολογισμός  προβλέπει μειώσεις 3%  στα ανταποδοτικά τέλη για το 2017 (η συνολική μείωση από το 2015 είναι 12%) και πλήρη απαλλαγή με εισοδηματικά κριτήρια, για ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια Άνεργοι, Άποροι, Άτομα με αναπηρία, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι και Μονογονεϊκές οικογένειες), ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας-περιβάλλοντος, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού.
Το Τεχνικό πρόγραμμα είναι πλήρες και φιλόδοξο καθώς περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων  για τη βελτίωση της καθημερινότητας, με αποκατάσταση και επίλυση χρόνιων προβλημάτων στις υποδομές της πόλης (όμβρια, ρυμοτομήσεις, δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χαρές, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικά κτήρια, σχολεία, νεκροταφείο κ.α.) και την εκκίνηση μεγάλων έργων και μελετών ύψους περίπου 40 εκ. ευρώ που θα υλοποιηθούν με ήδη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από την  Περιφέρεια  και το ΕΣΠΑ (μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, Δημαρχείο, κτίριο για το Επαγγελματικό Λύκειο, το 14ο  Νηπιαγωγείο και νέο Παιδικό σταθμό,  Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, αμαξοστάσιο και Πράσινο Σημείο, πεζογέφυρα στη Μεσογείων, μελέτες κολυμβητήριου και ωρίμανσης έργων κ.α.).
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στην εισήγηση του αφού αναφέρθηκε στα έργα που έγιναν στην πόλη καθώς και στα μεγάλα  που δρομολογήθηκαν, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και το ΕΣΠΑ, μέσα στο 2016, μιλώντας για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 τόνισε:  «Σε αυτόν τον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η συστηματοποίηση των έργων συντήρησης και επισκευών που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, καθώς και η κάλυψη όλου του φάσματος των αναγκών για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των πολιτών της Αγίας Παρασκευής.
Ταυτόχρονα, εκτός από τα μεγάλα έργα για τα οποία η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε χρηματοδότηση, ο Δήμος, στο πλαίσιο της οικονομικής του δυνατότητας, αποφάσισε να αγοράσει τη βίλα και το κτήμα Ιόλα. Παράλληλα, η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, παρά τη μείωση των πόρων, ήταν τέτοια, ώστε να έχουμε καταφέρει τη διατήρηση της οικονομικής του ευρωστίας. 
Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υλοποιούμε απερίσπαστοι τις δράσεις του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την πενταετία 2014-2019».
Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισ. Πετσατώδη στην εισήγηση της για το Τεχνικό Πρόγραμμα παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που προβλέπονται για το 2017, σε συνδυασμό με τα βήματα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και τον συνολικό προγραμματισμό του Δήμου στη βάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-19 και ειδικότερα των  Αξόνων 1 και 4, που περιλαμβάνουν δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενεργοποίηση και συμμετοχή των Πολιτών στον σχεδιασμό του Δήμου.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Σπ. Παπαγεωργίου  παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού και οι Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος Ι. Σιδέρης,  Εξυπηρέτησης  του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών Κ. Χατζηανδρέου και Παιδείας και Πολιτισμού Π. Γκόνης αναφέρθηκαν στο έργο και τους στόχους στους τομείς ευθύνης  τους. 
Οι επικεφαλής των παρατάξεων "Αγία Παρασκευή η Πόλη μας" πρ. Δήμαρχος Βασ. Ζορμπάς, "Συμμαχία Ευθύνης" πρ. Δήμαρχος Βασ. Γιαννακόπουλος, "Λαϊκή Συσπείρωση"   Ανδρ. Γκιζιώτης, "Μια Γενιά Μπροστά"   Αλεξ. Μουστόγιαννης και «Φυσάει Κόντρα» Αθ. Ανδρίτσος  άσκησαν κριτική, ο καθένας από την πλευρά του, και δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν τον Προϋπολογισμό και το  Τεχνικό Πρόγραμμα. 
 
Δημ/ση : 16/12/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software