ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

| Νέα του Δήμου
DSΗ ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 είναι τα θέματα των δύο πρώτων, εκ των τριών συνεχόμενων, συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 15-12-2016, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).  Συγκεκριμένα:
Στις 4.00μμ  θα ξεκινήσει η 39η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα: 
Ψήφιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
Στις 5.00μμ θα ξεκινήσει  η 40η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα:
Ψήφιση και έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
Στις 7.00μμ θα ακολουθήσει  η 41η Τακτική Συνεδρίαση με θέματα:
1.Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
2.Τροποποίηση και εκ νέου λήψη απόφασης για «Παραχώρηση χώρου της Κεντρικής πλατείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Ε.Ν.Ε.Β.Α.Π. (Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αγ. Παρασκευής) στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ κα Ε. Πετσατώδη).
3.Τροποποίηση του κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
4.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 339/2016 και εκ νέου λήψη απόφασης για την «Αποδοχή ένταξης της πράξης για το έργο «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
5.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 366/2016 και εκ νέου λήψη απόφασης για την «Αποδοχή ένταξης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
6.Αντιδρόμηση οδού Τόμπρα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
 
Δημ/ση : 9/12/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software