ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

| Νέα του Δήμου
dimarxio neoΤην οριστική παραλαβή των Μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στις 6-12-2016. 
Συγκεκριμένα το ΔΣ αποφάσισε την οριστική παραλαβή για:
την «Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»  (Προμελέτη Αρχιτεκτονικών, Οριστική μελέτη Αρχιτεκτονικών, Μελέτη Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Τεύχη Δημοπράτησης ).
τις «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»  (Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη και Προμελέτη φερούσης κατασκευής και ΗΛΜ εγκαταστάσεων, Οριστική μελέτη φερούσης κατασκευής και ΗΛΜ εγκαταστάσεων, Μελέτη Εφαρμογής φερούσης κατασκευής και ΗΛΜ εγκαταστάσεων, Τεύχη Δημοπράτησης ).
 
Δημ/ση : 7/12/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software