ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/12

| Νέα του Δήμου
DSΔιπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 6-12-2016 στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).
Στις 4.00μμ  θα ξεκινήσει η 37η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα: 
Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2015 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 401/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
Στις 5.00μμ θα ακολουθήσει  η 38η Τακτική Συνεδρίαση με θέματα:
1.Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Πετρελαίου, βενζίνης, λιπαντικών οχημάτων 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
2.Λήψη απόφασης για: (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής και (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
3.Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης α) ''Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής'' β) ''Στατικών & Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
4.Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή (άρθρο 37,παρ3 του Ν3316/05) της ''Μελέτης Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής'' (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
5.Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή (άρθρο 37,παρ3 του Ν3316/05) για τις: ''Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής'' (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
6.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 – 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
7.Λήψη  απόφασης  επιλογής Τραπεζικού Ιδρύματος για τη συνεργασία αποδοχής καρτών  POS κατόπιν της υπ’ αριθμ. 392/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
8.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους προστίμου αυθαίρετης διαφήμισης (σύμφωνα με το από αριθμ. πρωτ. 2501/16/6-β΄(αρ. πρωτ. 10906/13-04-16 του Δήμου μας) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος της Αγίας Παρασκευής) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
9.Ακύρωση ή μη πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων του ΚΟΚ (για τα έτη 2003-2010) στις οποίες έχει παρέλθει η πενταετία λόγω μη εύρεσης ιδιοκτητών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) (Α.Π.Ε.) για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
11.Απαλλαγή της κας Λ.Χ. από τα τέλη εκταφής του γιού της Λ.Ι. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
12.Επιστροφή ή μη ποσού 166,32€, στην κ. Κακαλιούρα Ελένη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 
Δημ/ση : 2/12/2016
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software