ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

| Νέα του Δήμου
koin domes 6 7 16Εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014-2020», και θα  χρηματοδοτηθούν  από το ΕΣΠΑ με 477.360 €, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Μαγειρείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Αγίας Παρασκευής μετά την έγκριση, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, της  πρότασης που είχε υποβάλει ο Δήμος μας.
Οι εν λόγω Κοινωνικές Δομές του Δήμου μας για την άμεση αντιμετώπιση φτώχειας προσφέρουν πολύτιμο έργο στηρίζοντας τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της πόλης μας και καλύπτοντας βασικές και πολύ σημαντικές ανάγκες τους. Συγκεκριμένα το Κοινωνικό Παντοπωλείο χορηγεί σε περισσότερες από 300 οικογένειες τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, το Κοινωνικό Μαγειρείο παρέχει φαγητό σε 100 περίπου  οικογένειες καθημερινά, με προσφορά 950 μερίδων εβδομαδιαίως, και το Κοινωνικό Φαρμακείο εξασφαλίζει  φάρμακα υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άπορους και ανασφάλιστους.
Η διατήρηση και η αποφασιστική ενίσχυση των Δομών αυτών ώστε να ανταποκρίνονται με πλήρη επάρκεια στις  αυξημένες, λόγω της κρίσης, ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για τη Δημοτική αρχή η οποία μετά την αποχώρηση της ΜΚΟ που τις λειτουργούσε  εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 5 Ιουλίου 2016,  δύο σημαντικές αποφάσεις που υλοποιούνται πλήρως: 
Διεκδίκηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, με την υποβολή στο ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 της πρότασης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» η οποία και εγκρίθηκε.
Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό Μαγειρείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο) με ίδιους πόρους από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής  μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2640/05.07.16 (ΑΔΑ: ΩΙΓΕ7Λ7-9ΗΡ)πρόσκλησης του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» βρίσκεται  αναρτημένος στην ιστοσελίδα:  http://www.pepattikis.gr/all/oristikos-pinakas-katataxis-protaseon-ton-domon-parochis-vasikon-agathon/
 
           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                               Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής      
      & Εντεταλμένος Σύμβουλος
          Κοινωνικής Πολιτικής

            Γεράσιμος Βλάχος                                                       Ιωάννης Σταθόπουλος

Δημ/ση : 17/11/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software