ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : ΟΡΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

| Νέα του Δήμου
agios andreasΤο πανηγύρι το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Ανδρέα στις 29 & 30 Νοεμβρίου , παραμονή και ανήμερα της εορτής, στους δρόμους γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην περιοχή Παράδεισος Αγίας Παρασκευής, έχει μια πολύχρονη ιστορία.
Προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής είναι φέτος να τεθούν συγκεκριμένοι όροι διοργάνω-σης, προκειμένου η όχληση των περιοίκων και της τοπικής αγοράς να είναι η μικρότερη δυνατή. Κρίσιμος επίσης παράγοντας είναι η ασφάλεια στη προσέλευση των προσκυ-νητών όπως και η καλύτερη κατά το δυνατόν διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων στους παρακείμενους δρόμους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποφασίζεται η τοποθέτηση των πάγκων των μικροπωλητών που θα πάρουν μέρος στο πανηγύρι να τοποθετηθούν στους ακόλουθους δρόμους: Κατά μήκος της οδού Ψαρών από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Τριάδος, εκτός από την είσοδο στο ναό και τη διασταύρωση με την οδό Αγίου Ανδρέα. Επίσης, κατά μήκος της οδού Αγίου Ανδρέα από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Τριάδος, εκτός από την είσοδο στο ναό, έως τη διασταύρωση με την οδό Μάρκου Αυγέρη.
Δεν θα επιτραπεί κατάληψη οδοστρώματος από πάγκους μικροπωλητών σε κανένα άλ-λο σημείο εκτός των προαναφερόμενων δρόμων, με την επισήμανση ότι η οδός Αγίας Τριάδος δεν θα καταληφθεί σε κανένα σημείο για την αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων καθώς και οι οδοί Ιουστινιανού, Μάρκου Αυγέρη και Αγίου Ανδρέα για την ελεύθερη έ-ξοδο των οχημάτων στη Λεωφ. Μεσογείων. Τα ανωτέρω θα επιτηρούνται από την Τρο-χαία και το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής καθώς και από δημοτικούς υπαλλή-λους.
Παρακαλούνται οι μικροπωλητές όπως προσέλθουν εγκαίρως στην Οικονομική Υπηρε-σία του Δήμου για να τους δοθούν οι χώροι στους οποίους θα τοποθετήσουν τους πάγ-κους τους. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
 
 
                   Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών                                                                    Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής 
 
                    Παπαγεωργίου Σπυρίδων                                                                             Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος
 
 
Δημ/ση : 16/11/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software