ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-11-2016

| Νέα του Δήμου
DSΤην Παρασκευή 18-11-2016 στις 5.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417),  με θέματα:
1.Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).
2.Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου». (εισήγηση Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
3.Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
4.Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015. (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
5.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου. (εισήγηση Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
6.Έγκριση  τριμηνιαίας  έκθεσης  αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  Β΄  τριμήνου  οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (απόφαση 113/2016 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).
7.Αποδοχή ένταξης της πράξης για το έργο «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Γ. Βλάχος)
8.Λήψη  απόφασης για την επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για τη συνεργασία αποδοχής καρτών (POS, άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και ορισμός υπογραφόντων σύμβασης συνεργασίας αποδοχής καρτών (POS)». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαπαγεωργίου).
9.Λήψη απόφαση για την έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
10.Λήψη απόφασης για τη κοπή δένδρων στην οδό Δωριέων αρ. 4 λόγω του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της  με αρ. πρωτ. 34592/8-11-2016 κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
12.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
13.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
14.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών Έτους 2016» του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
15.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών Έτους 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
16.Αντικατάσταση τακτικού μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση :  14/11/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software