ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

| Νέα του Δήμου

kentra koinothtasΕντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014-2020»,με την απόφαση 3677 /7-11-2016 της Ειδικής Υπήρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περοιφέρειας Αττικής, και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ η πρόταση του Δήμου μας για δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής».

Η πρόταση που αξιολογήθηκε θετικά είχε υποβληθεί από το Δήμο μας στις 9-9-2016

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η δικτύωση μεταξύ των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ).

Το Κέντρο Κοινότητας, που εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, θα λειτουργεί καθημερινά 8 ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους κατοίκους του Δήμου Αγίας Παρασκευής που εμπίπτουν στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ) παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή, Ενημέρωση, Υποστήριξη των Πολιτών

  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

  • Υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για την δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου ανέρχεται σε 168.480,00 €.


Δημ/ση :  8/11/2016
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software