ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-11-2016

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 10-11-2016 στις 4.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417),  με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση αγοράς ακινήτου για την εγκατάσταση αμαξοστασίου του Δήμου και δημιουργία στέγαση Πράσινου Σημείου (Green point). (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
2.Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
3.Καταρχήν έγκριση για τη διενέργεια προμήθειας με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζομένης συμπίεσης απορριμμάτων σε  κάδους κοινής χρήσης» προϋπολογισμού 178.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.284,00€)  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
4.Καταρχήν έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω την πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου», προϋπολογισμού 205.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.920,00€) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
5.Παραχώρηση χώρου στην ΕΝΕΒΑΠ για τοποθέτηση αυτοκινήτου στην Κεντρική πλατεία του Δήμου από 15/11/2016-31.12/2016. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Λήψη απόφασης για την κήρυξη ή μη έκπτωτου του αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).
7.Αίτηση κοπής δένδρου επί της οδού Αισχύλου 20. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).
8.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Ευκαλύπτων & Μεσογείων, Δωριέων 2, Δημοκρατίας 43 κ.α (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).
9.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί της οδού Κανάρη 63, Ψαρών 59-61 κ.α. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).
10.Λήψη απόφασης περί απομάκρυνσης για λόγους ασφαλείας του περιπτέρου επί της οδού Αγίου Ιωάννου 35, μετά την λήξη και της 2ης χορηγηθείσας προθεσμίας (αριθ. απόφασης 140/2016). (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).                                    
11.Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
12.Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Γ43/Τ19 Ν19. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 
Δημ/ση :  4/11/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software