ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Η «μεγάλη εικόνα» στη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
teli kathΑπό τον Σεπτέμβριο του 2014 που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης ενταγμένο στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.
Βασικοί άξονες υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού είναι:
1)H δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) και κομποστοποίησης από Διαδημοτική συνεργασία των τριών Δήμων Αγ. Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Ζωγράφου, που άρχισε να υλοποιείται με τις υπ’ αριθμ. 300, 301, 302/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προγραμματική συμφωνία μεταξύ των Δήμων και την κοινή πρόταση χρηματοδότησης αυτού του μεγάλου και πρωτοποριακού Διαδημοτικού Έργου.
2)Η απόκτηση και δημιουργία ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης για τα απορριμματοφόρα και τα λοιπά οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγ. Παρασκευής. 
3)Η δημιουργία Πράσινου Σημείου (Green Point) σε χώρο που θα αποκτηθεί από το Δήμο Αγίας Παρασκευής και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση των εκτάσεων του χώρου στάθμευσης και του Πράσινου Σημείου θα γίνει εντός του 2016.
4)Η τοποθέτηση υπόγειων κάδων (για απορρίμματα και ανακύκλωση), ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση σε σημεία με πολλούς πράσινους και μπλε κάδους. Η εξαιρετικά επιτυχημένη πιλοτική εγκατάσταση των υπόγειων κάδων στην Κεντρική Πλατεία της Αγίας Παρασκευής θα επεκταθεί σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
5)Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω διαμορφώνονται και οι ανάγκες της υπηρεσίας για την αγορά όλου του εξοπλισμού σε οχήματα, κάδους κ.ά. που κρίνονται απαραίτητα. Η διαδικασία απόκτησης των ανωτέρω θα ξεκινήσει εντός του 2016. 
 
Οι άξονες που προανέφερα αποτελούν τη «μεγάλη εικόνα» της διαχείρισης των απορριμμάτων που έχουμε για το Δήμο μας και με αυτό το σκεπτικό διαμορφώθηκαν τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού όπως καταγράφεται στην εισήγηση του αντίστοιχου θέματος της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (3/11/2016).
 
                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δημ/ση :  3/11/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software