Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αγίας Παρασκευής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Με την 6 / 2024 απόφασή του, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προέβει στον ορισμό των Αντιδημάρχων του Δήμου Αγίας Παρασκευής με θητεία από 02.01.2024 έως 31.12.2024, μεταβιβάζοντς τους και αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Τη σχετική απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software